Tidigare Projekt


Är du intresserad av vad vi har utfört för uppdrag tidigare? Läs då här nedan ett axplock av våra tidgare utförda uppdrag

Analys & Strategi

Schenker Consulting


THS Consulting utförde ett uppdrag som underkonsult till Schenker Consulting AB relaterat till supply chain. I samarbete med kunden analyserades processerna för en omlastningsplats. Från ankomst av fordon till avfärd och förbättringar identifierades. Resultatet presenterades i form av flödesscheman och relevanta tidtagningar noterades för de olika delprocesserna. Flödesscheman togs fram för dels befintliga processer, dels för förbättrade processer.

IKEM


THS Consulting har bistått IKEM, innovations- och kemiindustrierna i Sverige, med ett utförande av kartläggning av marknadsområde, samt omvärldsanalys av företag.

Bravida AB


Bravida AB är ett företag som är verksamt inom bygg- och installationsbranschen och de strävar efter att vara i framkant med sin service- och digitaliseringsverksamhet. Under hösten 2018 genomförde THS Consulting en omvärldsanalys åt Bravida.

Genom att redogöra för Bravidas styrkor och svagheter inom områdena samt kartlägga konkurrenternas position kunde beslutsunderlag tillföras gällande hur Bravida kan tänka kring sin utveckling inom service och digitalisering de kommande tre åren.

Informationsteknik

FinEdge Consulting


FinEdge Consulting AB har vänt sig till THS Consulting för utveckling av ett datorverktyg för att sammanställa transaktionsdata från fondförvaltare. Målet var att verktyget skulle ta in flertalet rådatafiler i Excel-format och sammanställa detta för vidare behandling. Målet var vidare att processen till största delen skulle vara automatiserad. Programmet skrevs i Java. THS Consulting agerade som underkonsult till FinEdge Consulting.

Sprend AB


THS consulting anlitades av Sprend AB för att utveckla och konfigurera en miljö på kan användas under längre tid samt enkelt uppdateras. Konsulten agerade även resurstöd genom att dela med tankar och idéer inom andra delar av verksamheten

Produktutveckling

Grön Golf


Grön golf anlitade THS consulting under våren 2022 för att utveckla 8 elektriska golfbilar. Till uppdraget behövdes kunskap inom fusion 360 och även insikt inom datadriven design och API. Utöver det användes 3D printing för design och formgivning tillsammans med grönt och hållbart material.

Projektet varade under en intensiv period och krävde över ett halvt dussin konsulter.