Tidigare projekt

Tidigare Projekt


Är du intresserad av vad vi har utfört för uppdrag tidigare? Läs då här nedan ett axplock av våra tidgare utförda uppdrag

Analys & Strategi

Hello world

Schenker Consulting


Give this image a short description.


THS Consulting utförde under våren 2018 ett uppdrag som underkonsult till Schenker Consulting AB relaterat till supply chain. I samarbete med kunden analyserades processerna för en omlastningsplats. Från ankomst av fordon till avfärd och förbättringar identifierades. Resultatet presenterades i form av flödesscheman och relevanta tidtagningar noterades för de olika delprocesserna. Flödesscheman togs fram för dels befintliga processer, dels för förbättrade processer.

IKEM


Give this image a short description.


THSC har bistått IKEM, innovations- och kemiindustrierna i Sverige, med att utföra en kartläggning av marknadsområde, samt omvärldsanalys av företag.

Hello world
Hello world

Bravida AB


Give this image a short description.


Bravida AB är ett företag som är verksamt inom bygg- och installationsbranschen och de strävar efter att vara i framkant med sin service- och digitaliseringsverksamhet. Under hösten 2018 genomförde THS Consulting en omvärldsanalys åt Bravida.
Genom att redogöra för Bravidas styrkor och svagheter inom områdena samt kartlägga konkurrenternas position kunde beslutsunderlag tillföras gällande hur Bravida kan tänka kring sin utveckling inom service och digitalisering de kommande tre åren.
Konsulten som utförde uppdraget går tredje året på industriell ekonomi och tyckte att det var utvecklande att få jobba med något praktiskt och tillämpbart under sin studietid.

Informationsteknik

AktieTorget


Give this image a short description.


Utvecklingsarbete på befintliga och nya IT-lösningar

Hello world
Hello world

Edward Lynx


Give this image a short description.


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page. One paragraph may be enough to introduce your project. If it gets too long, break up the text into several paragraphs. Long text is perfect for explaining what's unique about your website.

FinEdge Consulting


Give this image a short description.


FinEdge Consulting AB har vänt sig till THS Consulting för utveckling av ett datorverktyg för att sammanställa transaktionsdata från fondförvaltare. Målet var att verktyget skulle ta in flertalet rådatafiler i Excel-format och sammanställa detta för vidare behandling. Målet var vidare att processen till största delen skulle vara automatiserad. Programmet skrevs i Java. THS Consulting agerade som underkonsult till FinEdge Consulting.

Hello world
Hello world

Enter Consulting


Give this image a short description.


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page. One paragraph may be enough to introduce your project. If it gets too long, break up the text into several paragraphs. Long text is perfect for explaining what's unique about your website.

Simon Nordenskiöld

Address: THS Consulting, Drottning Kristinas väg 15, 114 28 Stockholm, Sweden

Phone: +46 123 456 78 90

Yosef Amin

Address: THS Consulting, Drottning Kristinas väg 15, 114 28 Stockholm, Sweden

Phone: 073 587 38 51